วันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2554

กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2554

ท่านผู้อำนวยการ อารีย์ วีระเจริญ กล่าวแนะนำโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการดอนคลัง


กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวกครูอุดร จันทร์มล หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ แนะนำหลักสูตรของโรงเรียนครูสุชาติ ฉายแสง

แนะนำครูเก่งของโรงเรียนเรา และเล่นเกม พร้อมแจกรางวัลให้กับนักเรียน
ครูกานต์นภัส กลับเครือ

แนะนำนักเรียนเก่งของโรงเรียน พร้อมกับโชว์ผลงานของนักเรียนที่ได้รางวัลต่างๆ
ด.ญ.มณีรัตน์ อินทประเสริฐ

กล่าวถึงความภูมิใจที่ได้เรียนที่โรงเรียนนี้ และการทำกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน
ด.ญ.จิรวรรณ เกิดแดง

กล่าวถึงความภูมิใจที่ได้เรียนที่โรงเรียนนี้
ครูทศพล ทรัพย์ประเสริฐ

เป็นศิษย์เก่าของโรงเรียน

กล่าวถึงความประทับใจเกี่ยวกับโรงเรียนในด้านต่างๆ เช่น กิจกรรมนักเรียน บรรยากาศการเรียนการสอน
ครูสญชัย คล้ำเหลือ

แนะนำกิจกรรมกระโดดเชือกประกอบเสียงดนตรี

เล่นเกมและแจกรางวัลให้กับนักเรียน